תרבות ואמנות בקמפוס

בדומה לאוניברסיטאות מובילות בעולם בהן מתקיימות תכניות להעשרה אמנותית, המהוות חלק אינטגראלי מהכשרת הסטודנטים, מציע הבינתחומי הרצליה לסטודנטים מגוון פעילויות תרבותיות.

פעילויות אלה מזכות את הסטודנטים, בהתאם לתכנית הלימודים, בנקודות זכות אקדמיות (כקורס בחירה). עמידה בכל דרישות הפעילות תזכה את הסטודנט בציון עובר/ציון מספרי.


אמנות בקמפוס
בקמפוס הבינתחומי הרצליה מוצב גן פסלים של האמן ברנרד רדר, שנתרם על-ידי עיזבונו בהנהלת גב’ דבורה שוקן, אוצרת האמנות של הבינתחומי הרצליה. בנוסף, תלויות במבני הקמפוס תמונות מקוריות של אמנים מהארץ ומן העולם, אשר נתרמו או הושאלו על-ידי גב’ דבורה שוקן ובאדיבות ידידי הבינתחומי הרצליה. בקמפוס מוצגים גם ממצאים ארכיאולוגיים שהוענקו לבינתחומי הרצליה בהשאלה מתמדת, באדיבות רשות העתיקות. בנוסף, כחלק מהחשיפה לאומנות של הסטודנטים והמבקרים בקמפוס, מתקיימות במהלך השנה תערוכות במבואת בניין ארזי-עופר בקמפוס הבינתחומי הרצליה.