קו הטוהר** 

קו הטוהר הינו קורס בחירה שנתי, המבוסס על עבודה משפטית יישומית ונועד לשלב את הסטודנטים בפעילות ציבורית למען הקהילה, תוך יישום החומר הנלמד בקורסי החובה. לקו פונים אזרחים המבקשים להתריע ולפעול כנגד שחיתות ומנהל בלתי תקין של רשויות הממשל השונות. הסטודנטים יקבלו את פניות הציבור, יבצעו בדיקה עובדתית ומשפטית ויחליטו האם ישנו בסיס משפטי לטיפול בפניה. לפרטים נוספים: www.mqg.org.il

**פעילויות אלו - התכנית לסיוע משפטי, E-תון, מועדון הדיבייט, קו הטוהר, וספורט - מזכות את הסטודנטים המשתתפים בהן בקרדיט אקדמי, כמו זה של קורס בחירה. עמידה בכל דרישות הפעילות תזכה את הסטודנט בציון עובר/ציון מספרי.