ערכים ומטרות 

1. הבינתחומי הרצליה שם לו למטרה להכשיר את מנהיגי העתיד של מדינת ישראל ולהצמיח מנהיגות עסקית, פוליטית, טכנולוגית ומשפטית ברמה הגבוהה ביותר. גישתו החדשנית של המרכז הבינתחומי שונה באופן מהותי מזו הנהוגה במוסדות האקדמיה האחרים בישראל וכוללת שילוב דיסציפלינות ומחויבות חברתית עמוקה.

2. הבינתחומי הרצליה שואף להקנות לבוגריו השכלה מעמיקה, וגם רחבה, במגוון תחומים, ולהנחיל את הבינתחומיות, החיונית להצלחה בסביבה העסקית הבינלאומית של המאה העשרים ואחת.

3. הבינתחומי הרצליה מקפיד להעסיק בסגל שלו מורים בעלי הכשרה ומוניטין בינלאומיים, המשלבים מצוינות אקדמית עם מעורבות בעולם המעשה.

4. הבינתחומי הרצליה הוא מוסד ללא מטרות רווח ומיום היווסדו בחר שלא לקבל סבסוד ממערכת התקצוב הממשלתית של ההשכלה הגבוהה. שכר הלימוד בבינתחומי מכסה רק כ-80% מהוצאותיו השוטפות. יתר ההוצאות ממומנות על-ידי תרומות. הודות לעצמאותו התקציבית, נהנה הבינתחומי מחרות אקדמית ומנהלית מלאה ומחויב רק לטובת תלמידיו ולהשכלתם. הבינתחומי הוקם על פי מודל אוניברסיטאות העילית (Ivy League) בארה"ב ופועל כמוסד אקדמי חופשי, ראשון מסוגו בישראל.   

5. הבינתחומי הרצליה גובה מתלמידיו שכר לימוד ריאלי, תוך התחשבות ביכולתם הכספית, ובוחר ומתגמל את אנשי הסגל האקדמי והמנהלי, בהתאם לכישוריהם.

6.  הבינתחומי הרצליה מעורב בחיי הקהילה שהוא פועל בתוכה, ותורם לה באמצעות מיטב הכשרונות והמשאבים העומדים לרשות.

7. הבינתחומי הרצליה רואה עצמו מחויב לערכי היסוד של חברה חופשית וסובלנית, ובראשם חרות האדם לממש את עצמו בכל תחום של חיי המחשבה והמעשה. המרכז פועל בדרכים מגוונות כדי לחזק ערכים אלו בחברה הישראלית, ומעודד את תלמידיו לפעול לאורם של ערכים אלו.

 


ערכים ומטרות


הבינתחומי הרצליה הוא מוסד ללא מטרות רווח ומיום היווסדו בחר שלא לקבל סבסוד ממערכת התקצוב הממשלתית של ההשכלה הגבוהה.
שכר הלימוד בבינתחומי מכסה רק כ-80% מהוצאותיו השוטפות.
יתר ההוצאות ממומנות על-ידי תרומות. הודות לעצמאותו התקציבית, נהנה הבינתחומי מחרות אקדמית ומנהלית מלאה ומחויב רק לטובת תלמידיו ולהשכלתם.
הבינתחומי הוקם על פי מודל אוניברסיטאות העילית (Ivy League) בארה"ב ופועל כמוסד אקדמי חופשי, ראשון מסוגו בישראל.