דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
 
 
סמכות עניינית בתביעות שימוש במקרקעין: המשפט בספרים והמשפט בפעולה
 
אסף טבקה
___________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
המאמר בוחן הלכה יסודית בתחום הפרוצדורה האזרחית (הלכת שמש) ואת האופן שבו בתי–המשפט קמא מחילים את ההלכה בפסיקותיהם. ניתוח של פסקי–הדין המיישמים את ההלכה מגלה מגמה מרתקת: בעוד בית–המשפט העליון נותר עקבי בעמדתו ומיישם את ההלכה לאורך עשרות שנים, ניתן לזהות ניסיון ברור של שופטים מבתי–משפט שלום ומבתי–משפט מחוזיים לצמצם את ההלכה, לבטל אותה ולפסוק מפורשות בניגוד לה. מגמה ברורה זו מבטאת התקוממות של ממש — מרד בהלכה מחייבת של בית–המשפט העליון, וממילא אף באחת מאבני–היסוד של השיטה המשפטית שלנו. המאמר בוחן את גלגולה של ההלכה בבית–המשפט העליון, כמו–גם את המהלך שהובילו בתי–המשפט קמא, באופן נרטיבי וכרונולוגי. עוד עומד המאמר על הבעייתיות הגלומה בסטייה מתקדים בענייני פרוצדורה, ועל נפקותה של פעולה כגון זו, המרבה אנדרלמוסיה בכללים המיועדים להבטחת ניהולו התקין של המשפט.