ויקטימולוגיה במשפט העברי: התמקדות בקורבן ובנפגע העברה
 (הורד קובץ )

אהרן קירשנבאום

 
   
 

תקציר המאמר יועלה בקרוב.