דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ד"ר שירי צמח שמיר

English
ד"ר שירי צמח שמיר

בית הספר לקיימות מייסודן של החברה לישראל, כיל ובזן

פרטי התקשרות

מספר טלפון: 09-9527628
דוא''ל: shiri.zemahshamir@idc.ac.il

אודות

ד"ר שירי צמח שמיר, בעלת תואר שני ודוקטורט בכלכלה בתוכנית המשותפת של הטכניון ואוניברסיטת חיפה. מחקרה התמקד בהערכה כלכלית של המגוון הביולוגי ופתרון בעיית תיבת נוח הסימביוטית, תוך יישום פתרון זה לבעיות סביבתיות של שימור ושמירה על מינים ולבעיות כלכליות העוסקות בתחרות על משאב.
בשנים האחרונות הייתה חוקרת במרכז לחקר משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה ועוסקת מאז 2002 בהערכה כלכלית של מגוון ביולוגי ובהמשך בהערכה כלכלית של שירותי המערכת האקולוגית הימית והיבשתית. תוך שימוש במודלים כלכליים מתחום כלכלת הסביבה התורמים להבנת תהליכים אקולוגיים וחברתיים ובפרט בשימוש במודלים להפנמת והבנת קבלת החלטות רציונליות ומקיימות. המחקר עוסק בבניית מודלים חדשים, בשיפור הקיימים ובפיתוח כלים להרחבת יכולות המודלים. בשנים האחרונות עיקר מאמצי המחקר הופנו לפיתוח ויישום מודלים של המערכת האקולוגית של ים תיכון לצורך בחינת השפעות כריית גז ונפט, השפעת מינים פולשים, ניהול דיג ושינויים אקלימיים על המערכת האקולוגית. בין תחומי הוראתה כלכלת סביבה, ניתוח עלות תועלת, מבוא לאקונומטריקה, מבוא למיקרו כלכלה ועוד.