דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה
היחידה לסימולציות מדיניות-ביטחוניות

היחידה פועלת במסגרת המכון למדיניות ואסטרטגיה (IPS) בבית ספר לאודר לממשל בבינתחומי הרצליה.

היחידה הוקמה על מנת לדמות מצבים דינאמיים של קבלת החלטות באירועים בעלי חשיבות במדיניות החוץ והביטחון של ישראל, בדגש על ההיבט האסטרטגי.

בנוסף
, שוקדת היחידה על חשיפת מקבלי ההחלטות לעזרים הטכנולוגיים והמודלים האקדמיים בתחום קבלת ההחלטות, המופקים בבית הספר.

צוות היחידה >>
צור קשר >>