בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה

סגל בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה

למידע נוסף ד"ר דמיטרי (דימה) אדמסקי ראש מסלול קבלה למצטיינים, באסטרטגיה וקבלת החלטות בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה  09-9602409 dadamsky@idc.ac.il
למידע נוסף ד"ר אסיף אפרת ראש מסלול התזה לתואר שני בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה  972-9-9527994 asif@idc.ac.il
למידע נוסף ד"ר דפנה ברק-ריצ'מונד ראש חטיבת משפט ובטחון בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה  09-9527961 barak.daphne@idc.ac.il
למידע נוסף ד"ר אנה גיטמנסקי בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה  09-9602748 agetmansky@idc.ac.il
למידע נוסף פרופ' בועז גנור דיקן בית הספר ומנכ"ל המכון למדיניות נגד טרור בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה  09-9527277 ganor@idc.ac.il
למידע נוסף ד"ר סיון הירש הפלר בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה  09-9527200 hsivan@idc.ac.il
למידע נוסף ד"ר לסלי טריס ראש התכנית הבינלאומית בממשל בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה  09-9602854 lterris@idc.ac.il
למידע נוסף ד"ר אמנון כוורי בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה  09-9527910 cavari@idc.ac.il
למידע נוסף ד"ר עמיחי מגן בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה  +972-9-960-2904 amichaim@idc.ac.il
למידע נוסף פרופ' אסף מוגדם ראש תכניות התואר השני בממשל בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה  09-9602426 assafm@idc.ac.il
למידע נוסף ד"ר שביט מטיאס ראש חטיבת דיפלומטיה ויישוב סכסוכים בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה  09-9527272 smatias@idc.ac.il
למידע נוסף פרופ' אלכס מינץ ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה (IPS); לשעבר דיקן בית הספר בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה  09-9527224 mintz.alex@idc.ac.il
למידע נוסף פרופ' רפי מלניק לשעבר משנה לנשיא לעניינים אקדמיים ודיקן בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה בית ספר טיומקין לכלכלה  09-9527238 melnick@idc.ac.il
למידע נוסף פרופ' שאול משעל ראש חטיבת מזרח תיכון בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה  09-9602433 smishal@idc.ac.il
למידע נוסף פרופ' דוד נחמיאס בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה  09-9527291 davidna@idc.ac.il
למידע נוסף ד"ר ליזה סבן-אירני סגנית דיקן, ראש חטיבת ממשל ומנהיגות, ראש התמחות במדיניות ציבורית בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה  09-9602875 lsaban@idc.ac.il
למידע נוסף ד"ר אליסה פלד ראש תכנית ארגוב לדיפלומטיה ומנהיגות בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה  09-960-2767 peleda@idc.ac.il
למידע נוסף ד"ר מעוז רוזנטל בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה  972-9-9602805 mrosenthal@idc.ac.il
למידע נוסף ד"ר ג'ניפר שקבטור בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה  09-9602905 jshkabatur@idc.ac.il