לפניך אתר מאובטח לביצוע תשלומים.
יש למלא את הנתונים המפורטים מטה,
שדות חובה מסומנים ב-  * 
המערכת תפיק אישור או דחייה של ביצוע התשלום.
You are about to view pages over a secure connection.
Any information you are about to exchange with this site cannot be viewed by anyone else on the web.
Please fill in all required details - marked with  * .
The system will provide confirmation, or denial for payment.
 * ID:
(Israelis only)
:ת"ז * 
 * Passport Number:
(For Non Israeli Citizens)
מספר דרכון: * 
(רק לתושבי חוץ )
    * First Name: :שם פרטי * 
     * Last Name: :שם משפחה * 
    * Phone: :טלפון * 
    * Address: :רחוב ומספר בית * 
  * City: :עיר *  
Zip Code: :מיקוד
Country: :ארץ
  * Email: :דו"אל * 
Description: הכנת טפסים לרישום לתואר שני בחו"ל
Preparation of documents for registration for a graduate program abroad
:תאור התשלום
Amount:
 *  (NIS)
50 :סכום לתשלום
 *  (ש''ח)